Przestrzeń publiczna

W naszych projektach dla przestrzeni publicznych  stosować te same zasady: silne linie architektoniczne i wypełniające je miękkie nasadzenia. Osiągamy w ten sposób najlepszy przejście z wnętrza na zewnątrz i do otaczającego krajobrazu. Od basenów i pawilonów ogrodowych, sadów i ogródków przydomowych, możemy zapewnić pełną obsługę doradczo- projektową  dla naszych klientów.